Elementær brandkursus eller specielt målrettet jeres virksomhed 2 – 4 timer

Elementær Brandbekæmpelse á 3 timer
– max. 16 kursister

Elementær Brandbekæmpelse á 4 timer
– max. 24 kursister

Virksomheds brandkursus á 2 timer
– Max. 16 kursister 

Vedligehold af brand á 2 timer
– Max. 16 kursister 

Bliv Kontaktet





Almindelig førstehjælp

 • Førstehjælpskursus – Førstehjælp ved hjertestop 4 timer
 • Førstehjælpskursus – Førstehjælp ved hjertestop med førstehjælp ved tilskadekomst 6 timer
 • Vedligeholdelse af førstehjælp á 3 timer

Psykisk førstehjælp

 • Psykiske reaktioner i en krisesituation á 6 timer

Fokus på børn

 • Førstehjælpskursus “Til dig der har ansvar for børn á 4 timer”

Brandkursus

 • Elementær Brandbekæmpelse á 4 timer – max. 28 deltagere
 • Elementær Brandbekæmpelse á 3 timer – max. 16 deltagere
 • Vedligehold af elementær brandbekæmpelse á 2 timer – max. 16 deltager

Superbrugerkurser

 • Elementær Brandbekæmpelse á 7,5 timer – Superbruger
 • Hjertestarterkursus á 7,5 timer – Superbruger

Åbne kurser for privatpersoner

Kursus i brug af Hjertestarter/AED

 • Hjertestarterkursus 1 á 4 timer – til dig der kan din HLR
 • Hjertestarterkursus 2 á 6 timer – til dig der også skal lære HLR
 • Vedligeholdelse af genoplivning med hjertestarter á 4 timer

Udvidet førstehjælpskurser

 • Førstehjælp Uddannelseniveau “Højt” á 24 timer
 • ABC – Traumatologikursus – læreren om tilskadekomst

Referencer